Hakkımızda

Vakfın amacı; eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine, özellikle genç kuşakların çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar olarak yetiştirilmesine, kültürel faaliyetlerin desteklenmesine ve sosyal yardıma katkıda bulunmaktır.

Kurucular

ADİL GÖYCE

 

BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

 

ERDAL POLAT

 

GÜNSEVER AKKAYA

 

FEVZİYE DURMUŞ

 

FATMA ÖZEN ÇINAR

 

SARI KOÇALİ

 

NİZAMETTİN DEMİR

 

İSMAİL AKÇORA

 

YILDIZ LAÇİNEL

 

VASFİYE ERİŞ

 

Not: Alfabetik olarak sıralanmıştır.

Vakıf Misyonumuz;Eğitim-öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak; dil, din, ırk, sosyal katman ayrımı yapmaksızın eğitim-öğretim yaşına gelen her kişiyi okula kavuşturmak ve eğitimini sürdürmesini sağlamak; ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve ayni yardımda bulunmak, burs vermek; öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin yapım, onarım ve donatımına katkıda bulunmak; öğrencilere teşvik edici ödüller vermek; Vakfın varlığını ve hizmetlerini sürdürmek amacıyla verilecek bağışları kabul etmektir.

Misyonumuz

Vizyonumuz

Vakıf Vizyonumuz; İnsan haklarına saygı, barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş, araştırma, geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş, yenilikçilik (innovasyon) ve artı değer yaratma yetisi açılmış, anayasal düzen içinde yaşama ve demokratik cumhuriyeti korumanın erdem ve faydalarını öğrenmiş, Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar toplumunun oluşturulabilmesi için; eğitim kurumlarında verilen eğitim-öğretimin, toplumun ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasını sağlamaktır.

Adres: Ataköy 7-8-10-11 Kısım Mah. Çobançeşme E5 Yanyol 18/1 Selenium Retro Plaza Kat:1 Daire: 223 BAKIRKÖY - İST

Telefon:

+90 505 329 48 98